สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
กิจกรรม สามทศวรรษ กพด.

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์
 • บทความเรื่อง CO-AEWSRI MODEL กับการนิเทศงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของนางนภสร ใจอิ่นคำ อ่านต่อ..
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช) ในพื้นที่จังหวัดตาก อ่านต่อ..
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณาลักษ์/เจ้าพนักงานพัสดุ/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน,ตำแหน่งบรรณารักษ์ อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา,นักจัดการงานทั่วไป,ลูกจ้างฯ อ่านต่อ..
 • ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ วันที่ 26 มี.ค.2565 อ่านต่อ..
 • ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ข้อสอบปรนัย)ฯ อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อ่านต่อ..
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อ่านต่อ..
 • เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบุคคและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศ อ่านต่อ..
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 อ่านต่อ..
 • แก้ไข เพิ่มเติมประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 -เจ้าพนักงานพัสดุ-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อ่านต่อ..
 • การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ อ่านต่อ..
 • การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปฯ อ่านต่อ..

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กศน. ตาก

ระบบสารสนเทศ กศน.

กลุ่ม กศน. ห้าขุนศึก

กศน. ภูมิภาค

แหล่งเรียนรู้

เทคโนโลยี ออนไลน์

ข้อมูล Infographic


กิจกรรม กศน.

การจัดซื้อจัดจ้าง
วาระ - รายงานการประชุม
 • วาระการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่7/2564 อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่7/2564 อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่6/2564 อ่านต่อ..
 • รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่5/2564 อ่านต่อ..

 • ดูวาระ - รายงานการประชุมทั้งหมด
รายงานงบทดลอง สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

ผู้บริหาร

ติดต่อผู้บิหาร

ปฎิทินปฎิบัติงาน


กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
เว็บไซต์ กศน.ตำบล

เว็บไซต์ กลุ่มบ้าน ศศช.

สถิติผู้เข้าใช้ระบบ

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Admin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม 000003839