สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
 
ห้องผู้บริหาร สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก
นายชนะ เปรมปรี
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก โทรศัพท์ : (0 8985 6101 0)
Email : tanittkk@gmail.com, tanit@nfe.go.th
ชื่อ-สกุล *
อีเมล์ *
โทรศัพท์
แฟ็กซ์
ที่อยู่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เรื่อง
รายละเอียด
 
Map
ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายชนะ เปรมปรี
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก


 
 
สงวนลิขสิทธิ์ ? 2008 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by J-Pservice, Tak City