สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดตาก
 
ไฟล์ข้อมูล - โปรแกรม

คู่มืออบรมวิทยากรครู ข ครู ค Digital-training-2564.pdf

คู่มืออบรมวิทยากรครู ข ครู ค

คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดตาก Digital-2564.pdf

คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดตาก

คู่มืการใมช้งาน MS-Team-2564 MS-Team-2564.pdf

คู่มืการใมช้งาน MS-Team-2564

คู่มือแนวทางบูรณาการความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 CG.pdf

คู่มือแนวทางบูรณาการความร่วมมือการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เล่มเอกสารแนวทางการบริหารงาน กศน.จังหวัดตาก 2563 เอกสารเล่มที่ 3 provinc_plan_2563.zip

เล่มเอกสารแนวทางการบริหารงาน กศน.จังหวัดตาก 2563 เอกสารเล่มที่ 3

การตรวจสอบ Speed Internet กศน.ตำบล SpeedTest.pdf

การตรวจสอบ Speed Internet กศน.ตำบล

การสร้าง QR-Code qr-code.pdf

การสร้าง QR-Code

การตั้งค่า Config WebSite config-web.pdf

การตั้งค่า Config WebSite

คู่มือการใช้งาน Handy GPS Handy-GPS.pdf

คู่มือการใช้งาน Handy GPS

คู่มือทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ(ITW51) itw51_manual.pdf

คู่มือทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ(ITW51)

คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้สนจิตสังคมในสถานศึกษา Original_School_Guide.pdf

คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้สนจิตสังคมในสถานศึกษา

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (DMIS61) Manual_Dmis61.pdf

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน กศน. (DMIS61)

การใช้งานระบบติดตามรายงานผลการลงพื้นที่โครงการไทยนิยมยั่งยืน Manual_th.pdf

การใช้งานระบบติดตามรายงานผลการลงพื้นที่โครงการไทยนิยมยั่งยืน

การใช้งานระบบโครงการบูรณาการเศรษฐกจิดิจิทัล (ศูนย์ดิจิทลัลชุมชน) Manual_DE.pdf

การใช้งานระบบโครงการบูรณาการเศรษฐกจิดิจิทัล (ศูนย์ดิจิทลัลชุมชน)

ระบบบริหารงบประมาณ (E-Budget) ฉบับจังหวัด province_program.pdf

ระบบบริหารงบประมาณ (E-Budget) ฉบับจังหวัด

ระบบบริหารงบประมาณ (E-Budget) ฉบับอำเภอ amphur_program.pdf

ระบบบริหารงบประมาณ (E-Budget) ฉบับอำเภอ

ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Office) e_Office.pdf

ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-Office)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก GIS_Manual.pdf

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก


หน้าที่ : 1|

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายชนะ เปรมปรี
ผอ.สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Amin, http://tak.nfe.go.th