สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เพิ่มเติม)
3.pdf

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
1.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

บัตรประจำตัวผู้สมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  กรุณาปริ้นท์กระดาษ (สีฟ้า)
5.doc

บัตรประจำตัวผู้สมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ กรุณาปริ้นท์กระดาษ (สีฟ้า)

บัตรประจำตัวผู้สมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กรุณาปริ้นท์กระดาษ (สีชมพู)
3.doc

บัตรประจำตัวผู้สมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรุณาปริ้นท์กระดาษ (สีชมพู)

ใบสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4.doc

ใบสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ใบสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
2.doc

ใบสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก
ประกาศสรรหาคกก.กศน.64.pdf

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ
3_NEW.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์
2_NEW.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
1_NEW.pdf

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราช
3_NEW.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราช

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราช
2_NEW.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราช

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว
1_NEW.pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
3122563.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล
2122563.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์
1122563.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
IMG_20201118_0005_NEW.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์
บรรณารักษ์64.pdf

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
ครูอาสาฯ.pdf

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครฯ ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
3.1.pdf

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก


หน้าที่ : 1|23456789101112131415161718192021

ผู้บริหาร

ผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์
ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ @ 2009 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก.
Google AnalyticsCheck Email Powered by Amin, http://tak.nfe.go.th จำนวนผู้เข้าชม 000000970